Arcadismo: Contexto Histórico e Características

Vídeos

Nesta videoaula, falaremos sobre o ambiente histórico do século XVIII e o advento do Neoclassicismo/Arcadismo.